GIF

Published 2016-11-30
14 Comment

Don't walk away when I'm talking to you

7
What do you think? Join the conversation
Ayush Tiwari
Ayush Tiwari 8/11/17, 6:06 AM
Vibhor Bansal bakchod billi
Atul Yadav
Atul Yadav 8/9/17, 6:06 AM
You have got way too much free time..
Reena Yadav
Reena Yadav 8/8/17, 6:06 AM
Rukshie Panesar
Rukshie Panesar
Rukshie Panesar 8/8/17, 6:06 AM
Woh aisa kar toh sakti hai par mere saath nahi ... Leaving me she can do this with anyone in the house coz she has a soft corner for me
Rukshie Panesar
Rukshie Panesar 8/8/17, 6:06 AM
Woh aisa kar toh sakti hai par mere saath nahi ... Leaving me she can do this with anyone in the house coz she has a soft corner for me
Deepshikha Goyal
Deepshikha Goyal 8/8/17, 6:06 AM
Vamika Singhal Sumegha Jain
Vamika Singhal
Vamika Singhal 8/8/17, 6:06 AM
Jaa bhi ni skte khin or
Vamika Singhal
Vamika Singhal 8/8/17, 6:06 AM
Jaa bhi ni skte khin or
Vishakha Saini
Vishakha Saini 8/8/17, 6:06 AM
Agam Sandhu
Chaitanya Sraj
Chaitanya Sraj 8/8/17, 6:06 AM
wow...that cat need to be in WWE
Ananya Raheja
Ananya Raheja 8/8/17, 6:06 AM
Chitra this is why I don't like cats
Divya Mistry
Divya Mistry 8/8/17, 6:06 AM
I don't do like this
Geetha Dm
Geetha Dm 8/8/17, 6:06 AM
Haripriya Dm Sudarshan Thirumalai mf naala thara ne
Kartik Parashar
Kartik Parashar 8/8/17, 6:06 AM
Vaasavi Suncol remember ?
Kushan Thakur
Kushan Thakur 8/8/17, 6:06 AM
Abhinav Kumar Gopal Gupta Utkarsh Kumar
Tulip Dutta
Tulip Dutta 8/8/17, 6:06 AM
Arkadeep Bhattacharya
Follow us